Gerda Sp. z o.o. - centrala
ul. Łopuszańska 49/53
02-232 Warszawa
tel. (+48 22) 329 10 30
fax (+48 22) 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl

Нова препоръчителна цена за монтаж на GERDA TYTAN

17-11-2017

Уважаеми клиенти,

Тъй като препоръчителната цена за стандартен монтаж от 70 лв. с ДДС не е променяна от 2009 г., установихме, че реалната цена на качествения монтаж вече не съответства на препоръчаната. Ето защо взехме решение за 20% увеличение на тази цена - 84 лв. с ДДС, което влиза в сила от 01.01.2018 г. По този начин изразяваме нашето уважение към висококвлифицирания труд за монтаж и оценка на изгубеното време за път на монтажниците до вашия адрес и обратно. По същата причина увеличаваме и препоръчителната цена за посещение и оглед с 20% и тя става 24 лв. с ДДС. 

Поправяме една несправедливост и от сега обяваяваме, че тази цена плавно ще нараства всяка следваща година, за да имате вие, нашите клиенти не само "top security" продукт, но и монтаж на топ ниво.

Надяваме се на вашето разбиране и подкрепа за тези хора.

GERDA&AKKON team 

GoldenOrbs Ltd.