Gerda Sp. z o.o. - centrala
ul. Łopuszańska 49/53
02-232 Warszawa
tel. (+48 22) 329 10 30
fax (+48 22) 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl

Сертифициране на дилъри и сервизи

20-04-2017

Започва новата сесия за оторизация и преоторизация на дилъри и сервизи. Всички издадени сертификати на партньори изтичат на 21.05.2017 г. и ще бъдат подновявани след подписване на нов договор за оторизация. Всички досегашни партньори е необходимо да направят заявка за подновяване на сертификатите. Всички нови кандидати ще бъдат сертифицирани като парньори след обучение. За повече информация - тел. 0878 786986. 

GoldenOrbs Ltd.