Онлайн Поръчки
на GERDA TytanРегистрирайте вашия
GERDA продукт online

Регистрирайте
GERDA online

Онлайн Поръчки
на GERDA TytanРегистрирайте вашия
GERDA продукт online

Регистрирайте
GERDA online

Онлайн Поръчки
на GERDA TytanРегистрирайте вашия
GERDA продукт online

Регистрирайте
GERDA online


Често задавани въпроси


Мога ли да изработя копие (дубликат) на ключ , ако съм загубил синята "карта за кодиране и гаранция" ?

При избора на GERDA TYTAN , невъзможността за свободно копиране на вашите ключове е означавало сигурност, която вие сте оценили високо. А ние сме длъжни да пазим тази сигурност дори против волята на някой от вас , заради останалите! GERDA TYTAN е не само брава , това е система за сигурност от най-високо ниво и копирането на ключове се извършва от правоимащи и отговорни ключари , след доказване на собственоста върху ключа и бравата.

Синята "карта за кодиране и гаранция" съдържа холограмен номер идентичен с този върху бравата. Тя е доказателство за собственост върху бравата и приносителят и има права за изработка на копие на ключ. За изработката на копие на ключ, ключарят е длъжен да впише в отчета за направени дубликати , имената на приносителя на картата и холограмният номер. Ето защо е невъзможно да се направи дубликат без този номер. Всички, продадени брави GERDA TYTAN са заведени, като продадени в България чрез техните холограмни номера и има регистър всяка брава GT, кой оторизиран дилър я е продал. Така че ако някой ключар впише несъществуващ номер в отчета , го грози глоба и отнемане на правата за изработка на копия , чрез спиране на доставка на заготовки.

Досега единствената възможност за изработка на копие на ключ за GERDA TYTAN, без синята карта беше , ако сте регистрирали продукта в регистър www.gerda.bg , където се съхранява горецитания номер и проста система за валидация на собствеността върху бравата по телефона. За съжаление само около 10% от клиентите регистрират свойте GERDA продукти в регистъра, а когато минат години и имат нужда от допълнителни ключове нямат никакъв спомен къде е тази "синя карта".

На 21.05.2019 г. се навършват 10 години официално предствителсто на GERDA в България поверено на АККОН СД България и ръководейки се от разбирането, че загубата на "синя карта" не винаги е въпрос на лошо отношение към собствената си сигурност пускаме услугата " Валидация на GERDA TYTAN за собственост". Услугата е достъпна във всички оторизирани сервизни центрове в България. Проверете в този сайт най-близкия до вашия адрес и поръчайте услугата дори по телефона. Може и да заявите услугата от "ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ НА GERDA TYTAN " Само допълнителна услуга".

GERDA&AKKON team


Два от ключовете на Герда не могат да влязат в ключалката, мисля - от изпускане на земята на ключодържателя. Могат ли да се ремонтират?

В процеса на експлоатация, ако един ключ започне да отключва трудно до пълен отказ, а останалите работят гладко, това означава, че ключът има нужда от профилактика. Всеки оторизиран сервиз може да я направи. Цената за тази услуга може да е различна за различните сервизи и можете да я получите по телефона. Добре е да изберете сервиз с права да изработва (дубликати) ключове. Списъкът на оторизираните сервизи с техните адреси и телефонни номера може да намерите чрез линка: http://www.gerda.bg/service/. Moжете да поръчате и цялостна профилактика на Вашия адрес като допълнителна услуга онлайн: http://www.gerda.bg/online-orders/.

GERDA&AKKON team


"Привет! В описанието за регистрация фигурира следният текст: "Номерът на продукта може да намерите на двата кръгли холограмни стикера върху "Карта за кодиране и гаранция" и на самия продукт." Къде трябва да се намира холограмният стикер на самия продукт? Единственият холограмен стикер, който е наличен при мен, е този на картата за гаранция. Това означава ли, че не е пълен комплектът, който съм получил? И още един въпрос: монтажът беше направен вчера, а ключът излиза много трудно от ключалката. Отключва и заключва сравнително лесно, но заяжда при изваждане. Възможно ли е да е дефект в бравата? Благодаря предварително!"

1.  Холограмният номер на продукта е залепен на гърба на GERDA TYTAN, който след монтажа няма как да виждате. Това обяснение е задължение на монтажника, но няма нищо притеснително - продуктът със сигурност притежава стикер с номер.

2. Поради изключителната прецизност на ключалката и ключа, това е възможно в началото на експлоатация, проверете дали проблемът е същият и с останалите 3 ключа - това само ще потвърди тази версия. Но ако проблемът продължава повече от 15 дни, се свържете с оторизираната фирма, извършила монтажа, да направи преглед, като е възможно да ви таксуват за посещението, особено ако не се открие вина в монтажа. Ако тази фирма не извърши такъв преглед за повече от 2 работни дни след обаждането, ни информирайте по телефона и ние ще решим въпроса. В случай, че се установи фабричен дефект, бравата се демонтира и се предоставя за ремонт или експертиза в гаранционния сервиз, чрез съотвения дилър, от който е закупена. Срокът за ремонта или експертизата за брак е максимум 30 дни, но обичайно отнема само няколко дни.

3. Рекламациите за фабрични дефекти до сега са изключително рядко - 1/5000, но никога за нарушена функционалност.

4. Гаранцията на продукта е за фабрични дефекти и се покрива от производителя, респективно неговия предствител за България след предствяне на продукта за експертизa в Гаранционния сервиз на място, от дилъра или клиента.

5. Гаранцията за монтажа се носи от оторизираната фирма, извършила монтажа, срещу издадената гранционна карта за монтаж.

6. При извършен монтаж от неоторизирана фирма, лице или от собственика гаранцията е само за фабрични дефекти и тя отпада автоматично при неволни повреди, нанесени на продукта по време на монтажа, както и при неспазена инструкция за монтаж, съпровождаща GERDA TYTAN.


Как се изработват дубликати ключове за GERDA TYTAN?

Взимате синята карта за кодирaне и гаранция, която сте получили при закупуване на бравата, както и два ключа от нея и отивате до нaй-близкия Ви оторизиран сервиз с права за изработка на ключове / http://www.gerda.bg/service/ или в сервиза на вносителя с адрес гр. София, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №40.

За около 10 минути ще имате дубликата.

Ако сте загубили ключ, можете да замените бравата с нова на 1/2 цена стига да сте регистрирали продукта в gerda.bg За повече информация свържете се с нас на тел. 0888660577.

Gerda&AKKON Тeam


Моля ви да ме посъветвате какво да правя, тъй като възникна проблем с бравата ми "Герда". Днес имах проблем с отключването на бравата. Ключът влизаше в патрона, но не можеше да се завърти. Не мога да обясня по каква случайност след много време успях да отключа. Струва ми се, че ключът не се върти съвсем гладко. Трябва ли да бравата да се пръсне с препарат и с какъв?

При проблем добре би било да напишете серийния номер, кога и от кой оторизиран дилър е закупена и кой техник я е монтирал. При всички случаи бихме изпратили човек да погледне проблема и, ако е в гаранция и е монтирана от оторизиран сервиз, за това няма да заплащате. В другия случай заплащате 30 лв. за посещението и профилактика на монтажа. Ако е нужна преработка на монтажа, заплащате стойността на извършената преработка, която не може да бъде повече от стойността на редовен монтаж. Издава Ви се гаранционна карта и в двата случая от оторизирания сервиз.

И, все пак, ето възможни причини и варианти за отстраняване на проблема:

1. Ключът е много прецизен и вероятно е влязъл боклук в кухината по оста.

- използвайте резервния ключ или ключа на друг член от домакинството, за да проверите.
- решение: почистете кухината с игла, дълга над 10 см, докато излизат фини прашинки, след това измийте със спирт, подсушете и опитайте отново.

2. Системата GERDA TYTAN е консервирана фабрично за 10 години. В никакъв случай не пръскайте с произволни препарати, защото макар и не веднага системата може да клеяса така, че да не може да се възстанови, още повече в най-неподходящия момент - когато Вие сте отвън. Затова ние препоръчваме след 10 години експлоатация да поръчате профилактика в някой от оторизираните сервизи, а ако имате online регистрация, ние ще Ви уведомим за тази нужда още на 9-тата година.

3. Възможни други причини, при което е необходимо веднага да се свържете с оторизиран сервиз - публикувани са на адрес: www.gerda.bg

- Ключът е с фабричен дефект - вероятност 0.001%
- Ключът е падал от високо и се е наранил.
- Бравата е с фабричен дефект - вероятност 0.001%
- Бравата е закупена от неоторизиран дилър, има неясен произход и са възможни технически намеси, с цел последващ обир. /Всички оторизирани дилъри са публикувани в сайта www.gerda.bg., или купете GERDA TYTAN online на адрес: http://www.seifove.com - електронен магазин/
- Бравата е злонамерено увредена отвън.
- Криминалисти обясняват - имате ли проблем с GERDA, той може да е умишлено създаден с цел Вие да я демонтирате за кратко време и да оставите дома или офиса незащитен.


ИМА ЛИ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРОДУКТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА?

Да! Срокът е едномесечен от датата на закупуване или датата на монтажа от оторизиран гаранционен сервиз, но не по-късно от три месеца от датата на закупуване. Регистрацията след тези срокове касае само възможността изработка на копия на ключове - с наличен или безналичен /по номера на ключа, ако е въведен коректно при регистрацията - нашата авангардна SMS услуга/ключ.


КАКВИ ПРЕДИМСТВА ДАВАТ ОТОРИЗИРАНИТЕ ДИЛЪРИ И СЕРВИЗИ?

При продажба:
Ще получите коректна информация за експлоатацията на продуктите на GERDA - това са заключващи системи от най-висок клас на сигурност. Експлoатацията им е проста, но е нужно съoтветното разяснение, за да не заключите съпругата си вкъщи например, ако не Ви е обяснено какво представлява системата "Антивзлом отвътре". Ще Ви бъде обяснено, че продуктите са консервирани фабрично за 10 години безаварийна работа, при нормална експлоатация. В оторизираните центрове ще Ви бъде попълнена валидна кодово-гаранционна карта, с която ще може да доказвате собствеността си върху продукта за гаранционен сервиз и изработка на копия на ключове при необходимост. Ще Ви бъде разяснена и възможността за удължена гаранция, която Ви дава "online" регистрацията на продукта заедно с удобството да изработите копие на Вашия ключ с един SMS при необходимост, при 100% сигурност на услугата, тъй като декодиращите пароли не се съхраняват електронно, още по-малко online.

За монтажа:
Издаването на оригинална гаранционна карта за монтажа с имената и номера на персоналния сертификат на монтажника с Вашия подпис за приемане, Ви осигурява до 36 месеца гаранция на самия монтаж. Може да се убедите сами чрез разглеждането на документа "Гаранционна карта за монтаж" от секция Dоwnload, че GERDA отдава голямо значение на монтажа. В сайта са публикувани всички оторизирани сервизи по градове и са подредени по рейтинг оценките, дадени им от анкетираните клиенти с реално извършени монтажи. Системата за оценяване е разработена на две нива: качеството на услугата, което се оценява по шестобалната система средно от попълнените анкети и брой точки. Точките са сумата от всички анкети, попълнени от клиентите на сервиза за период от 3 месеца с цел актуалност на оценката. Максималният брой точки от една анкета е 100.

Важно:
Имайте предвид, че колкото по-голям е броят на анкетите, толкова по-голяма е представителността, а от там и достоверността на оценката.


МОЖЕ ЛИ ДА СИ МОНТИРАМ GERDA TYTAN ZX САМ ИЛИ ОТ НЕОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ?

Може, особено ако се спази точно инструкцията и вратата е стандартна. Но отговорността тогава е изцяло Ваша. При некачествен монтаж, не само могат да проникнат криминално в дома Ви /офисите не си го позволяват/, но може да загубите и гаранцията на продукта. Освен всичко, ако нямате специализираните инструменти, може да Ви отнеме цял ден.navigate_before Назад

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

vpn_key
Регистрация

Регистрирайте вашият GERDA продукт online и удължете гаранцията си с 1 година

assignment_turned_in
Онлайн Поръчки

Поръчай своята продукт на GERDA TYTAN или заяви някоя от нашите услуги

help
Въпроси

Намерете отговор на всички често задавани въпроси за продуктите на GERDA

build
Сервизи

Намерете най-добрият сервизен център във вашият град или квартал