Gerda Sp. z o.o. - centrala
ul. Łopuszańska 49/53
02-232 Warszawa
tel. (+48 22) 329 10 30
fax (+48 22) 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl

Удължаване срока на валидност на сертификатите!

20-05-2017

Срокът на валидност на всички сертификати се удължава до 30.06.2017 г. Заключителният оторизационен семинар за връчване на новите сертификати ще се проведе на 30.06.2017 г. Всички кандидати за дилъри, сервиз, ОЕМ производители ще получат покани за събитието.

GoldenOrbs Ltd.